Úvod

Účetnictví a daně jsou nedílnou součástí každého podnikání. Z tohoto důvodu jsme pro Vás připravili tyto stránky, na kterých naleznete informace o všech našich službách v oblasti účetnictví a daní.

S účetním a daňovým poradenstvím a servisem máme více než 15leté zkušenosti a pravidelně absolvujeme školení o novinkách v této oblasti – zaručujeme Vám tak aktuálnost poskytovaných informací. Naši práci odvádíme na profesionální úrovni a garantujeme Vám zpracování služeb v požadovaných termínech. Dohoda o mlčenlivosti mezi námi a našimi klienty je samozřejmostí.

O nás

Obchodní firma: LEN-MAX s.r.o.
DIČ: CZ27777626
Sídlo: Antonína Dvořáka 129/32, 748 01 Hlučín
Provozovna: Nádražní 140, 702 00 Ostrava
Den zápisu: 11.9.2006 (Krajský soud Ostrava, C 41594)
Základní kapitál: 200.000,- Kč
Společníci: Lenka Skibová
Ing. Max Arbter
Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví,
vedení daňové evidence

Personální a mzdová agenda

 • Vedení personální a mzdové agendy lze realizovat v sídle klienta nebo v kanceláři naší společnosti

Vedení personální a mzdové agendy pro malé i velké organizace zahrnuje:

 • Přípravu pracovních smluv a souvisejících dokumentů
 • Přihlášení popř. odhlášení zaměstnanců k sociálnímu a zdravotnímu pojištění
 • Měsíční zpracování mezd dle dodaných podkladů
 • Zpracování měsíčních hlášení na OSSZ a zdravotní pojišťovny, zpracování ročních hlášení
 • Součinnost popř. osobní účast při provádění kontrol ze strany OSSZ a zdravotních pojišťoven

Více informací

Jméno:*
E-mail:*
Vaše zpráva

Opište text z obrázku

captcha

Učetní agenda

 • Vedení účetní agendy lze realizovat v sídle klienta nebo kanceláři naší společnosti

Vedení účetní agendy pro podvojné účetnictví a daňovou evidenci zahrnuje:

 • Zaúčtování vydaných a přijatých dokladů (po dohodě s klientem je možno na základě podkladů vystavovat faktury pro jednotlivé odběratele)
 • Sledování splatnosti jednotlivých pohledávek a závazků z obchodního styku
 • Sledování splatnosti jednotlivých daní a záloh
 • Zaúčtování pokladních dokladů, bankovních výpisů i ostatních dokladů souvisejících s podnikáním klienta
 • Vedení evidence hmotného i nehmotného majetku
 • Archivace veškerých dokladů dle požadavků klienta
 • Operativní účetní poradenství
 • Zpracování agendy potřebné ke zpracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Zpracování přímých, nepřímých a majetkových daní (včetně daňového přiznání) ve spolupráci s externími daňovými poradci
 • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu (fyzických i právnických osob) včetně výkazů
 • Roční závěrkové práce včetně inventarizace
 • Příprava na případný audit klienta
 • Zprostředkování auditorského ověření účetní závěrky
 • Operativní řešení problémů klienta (jak telefonicky tak prostřednictvím emailu)

Více informací

Jméno:*
E-mail:*
Vaše zpráva

Opište text z obrázku

captcha

Kontakt

Lenka SKIBOVÁ – jednatelka
Telefon: +420 602 265 805
E-mail: lenka.skibova@seznam.cz

Provozovna: Nádražní 140, 702 00 Ostrava (vchod v průjezdu vedle pekárny)

Více informací

Jméno:*
E-mail:*
Vaše zpráva

Opište text z obrázku

captcha